Và Em Yêu Anh Hết Lòng

Tác giả:

Tâm Đoan


Em mong anh tháng ngày
Em trông anh cuối trời.
Yêu anh mãi không phai.
Anh có hay không? Anh hỡi!

Có ai hiểu biết rằng
Đời em tăm tối như đêm.
Nhưng đêm đen chợt sáng
Ngày ấy anh hôn tay em.

Anh hỡi! Có biết?
Đời vắng anh em còn ai?
Còn bóng em không tình yêu
Đêm về thức trắng thêm u hoài.

Rồi anh chợt đến
Như tinh tú trong bóng đêm
Sáng soi trái tim
Em!

Thảo luận cho bài: "Và Em Yêu Anh Hết Lòng"