Và Những Gì Em Chẳng Thể Chia

Tác giả:

Muốn mở xem lòng đá có gì
Và em sau những thoáng si mê
Có hay không có ta trong ấy
Và những gì em chẳng thể chia?

Quen đòi sống chết trong cơn giận
Cũng đủ buồn ta đến héo gan
Đã trễ rồi chăng khi hối hận
Đáng gì khi bể ngọc tan vàng

Ta ở đâu khi em chán sống
Ta vì nhau hay chính bản thân
Hỏi núi, âm vang lời đồng vọng
Hỏi trời, lãng đãng giải phù vân.

Thảo luận cho bài: "Và Những Gì Em Chẳng Thể Chia"