Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh

Tác giả:

Và nơi đây bình minh yên tĩnh là một tiểu thuyết Liên Xô của nhà văn Boris Vasilyev được xuất bản lần đầu năm 1969

Thảo luận cho bài: "Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh"