Và tôi tan vỡ

Tác giả:

Và tôi tan vỡ
trong vũng buồn tôi
Đành lòng ai nỡ
Bước qua , đã rồi

Vớt từng mảnh vụn
chấp nối nụ cười
buồn lung linh hạt
ứa đầy đôi ngươi

Tim tôi máu ngược
Chẳng quên được mình
Mình tôi vớt bóng
Trăng gầy lung linh . . .

Thảo luận cho bài: "Và tôi tan vỡ"