Vá Trời

Tác giả:

Em từ thánh thiện bước ra
Thấy đời tinh quái, thấy ta dại khờ
Sông trăng sóng dậy từng giờ
Thuyền trăng lạc bến xa bờ tịnh yên

Ta từ bùn đất ngoi lên
Là sâu, là bướm đã quen sầu đời
Có em hạnh phúc tuyệt vời
Không em rồi cũng ngậm ngùi giấc quên

Ðã nghe lời thật từ em
Lại ta đội đá oan khiên vá trời

Thảo luận cho bài: "Vá Trời"