Vại cà thời gian

Tác giả:

Sân tháng Ba

Buồn tót lên sân tháng 3
Hàng hiên muối sổi vại cà thời gian

Nhớ chiều quang gánh thu, đông
Trăm bờ cải cũ ngồi trông hoa vàng

Mây theo mưa gió tản hàng
Phố mân mê vạt nắng tàn chưa buông

Mấy hôm buồn quá là buồn
Ước chi có trận cuống cuồng đi ngang

Thời gian, cũng vẫn thời gian
Bầm đau xuống vại cà hoang mang chờ

Chỉ còn muối trắng bài thơ
Tháng Ba vỗ cánh giấc mơ qua miền

Quay nhìn lại phía hàng hiên
Thấy màu rêu phủ vại phiền muộn thôi

cpsn


 

Thảo luận cho bài: "Vại cà thời gian"