Vài kỷ niệm về Lê Đạt

Tác giả:

1
Năm 96, cùng đi Pháp,
Anh muốn tôi xin cho anh về muộn
Còn đi chơi thăm Ý, Tây Ban Nha,
“Ba cái thứ đồ Tây, tao ăn đau bụng,
Mày đừng lo, tao ở lại làm gì!”
Tôi tin anh nói thật cứ như đùa,
Nửa tháng sau, quả nhiên anh về
Vẫn còn nhăn nhó cơn đau bụng!

2
Khi diễn thuyết trên sông Xen
Có người hỏi: Ông sống với chính quyền ra sao?
Nhà văn như ông có bị ai soi mói?

Lê Đạt nói: “Tôi diễn thuyết cùng quý vị,
Nào có ai theo, dòm nom, kiểm duyệt gì?
Bản thân việc tôi sang đây, tự do đi chơi,
Đủ phủ nhận mọi điều thường ngộ nhận!”.

Thảo luận cho bài: "Vài kỷ niệm về Lê Đạt"