Vài Ngày Rỗi Rảnh

Tác giả:

muốn thăm nơi (thành phố xa, xứ Bắc)
em sống: một thầm lặng và chung tình
bên cạnh tháng ngày trôi xuôi hạnh phúc
và, một tình yêu rất đỗi vô hình

muốn thăm nơi (thành phố tận hướng Bắc)
em ở cùng một định cố rất trăm năm
bên cạnh những sớm mai vàng nươm hoa cúc
cùng những chiều hôm sao mọc rất âm thầm

muốn ghé lên thị trấn nhiều sương, khói
có dòng sông suôn sẻ những ngọt ngào
của những bài thơ đầy đặn điều thăm, hỏi
của những lọn sóng chữ, nghĩa lao xao

muốn lên thăm thị trấn đầy mai, mốt
xem (tận mắt) con đường lắm nọ, kia
để những con chữ không còn nghi vấn
và, một lần, xác định chút hồ nghi

muốn ghé thăm thị trấn xum xuê gút mắc
mọc ra từ trên ngọn những cây palm
em đã một lần khoe rằng rất giống
vóc, dáng người tình (lăng kính xa xăm)

muốn ghé thăm em. Vài ngày rỗi rảnh.
mà con gió Tây rất đỗi ngược chiều
trận bão hôm qua ngập tràn ngõ, ngách
hồn ngồi (một mình) nhìn hết, tịch liêu.

georgia, tháng 11/06

Thảo luận cho bài: "Vài Ngày Rỗi Rảnh"