Vải Thanh Hà

Tác giả:

Tàu ú còi tu hú kêu vườn đỏ
Tuổi vào ga mùa ủ lửa má vừa

Thảo luận cho bài: "Vải Thanh Hà"