Vải thiều

Tác giả:

Vải ghép yêu vườn thiều tu hú ngọt
Tình lầm xui dạ xót trái sai chua

Thảo luận cho bài: "Vải thiều"