Vẫn Có Nhau Khi Mưa Về

Tác giả:

Thu sang hay chưa

Trời như có mưa
Mưa hắt đưa qua bên thềm
Lan trong nơi nơi hồn ta đã rơi
Vào trong tiếng mưa rơi âm thầm
Ta nghe lao xao hạt mưa rớt quen
Thì ta có khi mong mưa về
Còn nhiều bâng khuâng
Vì hạt mưa tới
Còn niềm yêu mến không nguôi

Mưa yêu bao la tình mưa với ta
Càng thêm thiết tha thêm chan hòa
Nghe như đâu đây vài chiếc lá rơi
mà em thấy vui nên em cười
Em nghe không em
Hạt mưa rất quen
Lòng em có vui khi mưa về
Thì này em ơi
Trời làm mưa gió
Tình mình như khói chơi vơi
Mưa đến hôm nay
Mưa còn dài lâu
Còn nghe tiếng cười hôm ấy
Như gió qua cầu
Mưa vẫn giăng tơ hồn ta ngất ngây
Dù nhìn em rất lâu
Vẫn thấy mơ hồ
Mưa ơi mưa ơi
Niềm vui rất mau
Cầm như nước mưa rơi ngang trời
Mưa ơi mưa ơi
Ngoài mưa vẫn mưa
Giọt mưa vẫn reo
Như thì thầm:
Ta yêu nghau đi
Vì trong đớn đau
Mình vẫn có nhau khi mưa về
Tìm bàn tay thơm
Tìm làn hơi ấm
Tìm vào trong cõi xưa

Thảo luận cho bài: "Vẫn Có Nhau Khi Mưa Về"