Vẫn Ðôi Ðiều Ẩn Mật

Tác giả:

Vẫn Ðôi Ðiều Ẩn Mật

 Hà Huyền Chi


Giữa hai đứa chúng ta
Có tín điều ngăn cách
Trong trìu mến thiết tha
Có mơ hồ kinh sách

Tín điều khô như lá
Kinh sách nói lời câm
Sao ta làm mặt lạ
Sao em còn mù tâm?

Ta dìu nhau vào mộng
Lướt trên dòng sông xanh
Hai nhịp tim vỗ sóng
Sao em còn dối quanh

Bản nhạc lòng bất tận
Cơn vui đâu bến bờ
Vẫn đôi điều ẩn mật
Giữa tâm kinh mơ hồ

 

Thảo luận cho bài: "Vẫn Ðôi Ðiều Ẩn Mật"