Văn hay

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Văn hay


Một văn nhân đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh, nói:

– Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?

Văn nhân lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình, ý tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng hỏi lại:

– Mình nói vậy là thế nào?

Bà vợ thong thả nói:

– Ông chẳng tính toán gì cả! Giấy khổ to, bỏ đi còn gói hàng chứ giấy khổ nhỏ thì làm gì được?

Thảo luận cho bài: "Văn hay"