vẫn là hai đứa

Tác giả:

vẫn là hai đứa

 Thảo Chi


Vẫn là…
hai đứa mình thôi,
theo nhau lên núi,
xuống đồi.
Theo nhau…
Vẫn là…
hai đứa mình sao?
Ham vui,
ta lỡ lạc vào
nhân gian!

 

Thảo luận cho bài: "vẫn là hai đứa"