Vạn Lý Tình

Tác giả:

Vạn Lý Tình

 Nắng Xuân


Dẫu cách xa nhau vạn dặm trường,

Vẫn tràn lưu luyến đắm yêu đương.

Ngày ngày chất chứa sông ân ái,

Tháng tháng vun trồng bể nhớ thương.

Vạn lý xa xôi, xâu chỉ thắm,

Ngàn trùng cách trở, nối tơ vương.

Muốn tan hòa quyện trong nhau mãi,

Cưỡi gió mây trời, dạo bốn phương ./.

 

Thảo luận cho bài: "Vạn Lý Tình"