Vẫn Mãi Đi Tìm

Tác giả:

Tôi đi lên núi cao
Đi tìm, đi tìm một loài hoa quý
Đi tìm hoài không thấy
Tôi trở về tay không

Tôi đi vô rừng sâu
Đi tìm, đi tìm một con thú mới
Không có loài thú ấy
Tôi trở về với tôi

Rồi tôi đi ra biển khơi
Đi tìm, đi tìm một kình ngư hiếm
Sóng to làm lạc lối
Tôi lại về tay không

Tôi đi vào hang đá
Đi tìm, đi tìm một viên đá lạ
Hang tối tìm không ra
Tôi lại về với tôi

Tôi sắp lạc mất tôi
Và tôi vẫn mãi, vẫn mãi… đi tìm, đi tìm… chính tôi

Thảo luận cho bài: "Vẫn Mãi Đi Tìm"