Van Nài

Tác giả:

Van Nài

 Phan Huyền Thư


Tay em không vươn tới những năm hai nghìn
không chạm được người đàn ông gần nhất

Tay em
níu đám mây lang bạt
đòi bắt một hạt mưa
Cũ và thừa
Tay em
lúc quấn quít thành giường
lúc mỏi mòn ngậm miệng
Anh biết không
em vẫn chìa tay

Thế kỷ sau
biết đâu có một ngày

20.4.99

 

Thảo luận cho bài: "Van Nài"