Văn Tế Đỗ Thế Hòa

Tác giả:

Văn Tế Đỗ Thế Hòa

 Tâm Tưởng


Xin lỗi nghe Ðỗ Thế Hòa, thằng Tạ Duy Phương nó cứ hối tao làm văn tế cho mầy. Nhưng một phần là tại tao tà, Một phần là lòng tao cứ rưng rức nhớ, mầy cũng như mấy thằng đi trước, cho nên rượu đổ vào nhiều mà chữ cứ không chịu ra sớm hơn. Nay tao viết đã xong, tuy không gặp lúc Hạ Quan, như dù sao cũng kịp ngày Thất Tuần hay Bách Nhật. Thông cảm nghe.

 

Ðỗ Thế Hòa nghe đây:

Tại sao mầy bỏ cuộc? Trong một ngày trời gần như mây.
Tại sao mầy nghỉ chơi? Có phải đời buồn hơn thiên cổ.
Mầy hèn nhát hay đi dành phần trước, 

buổi trời vui có nắng hong vàng.
Chỉ đau lòng cho nước mắt theo sau, 
cỗ quan tài nhuộm đen thân gỗ.
Mầy rong chơi trong gió, nghe chăng trời mới chập chùng đông.
Thấy chăng ngọn cờ vàng. Lá phủ quanh thân dê bỏ tổ.
Bao nhiêu nhớ xạm vành khăn trắng. 
Ðẫm lệ thương cô nhi quả phụ, 
tiễn mầy đi qua cửa ngàn thu
Bấy nhiêu tình huynh đệ chi binh. 
Bắt chào tay cả khóa Hăm Lăm. 
Xứng đáng gì ra sau thăng thổ.
Nghĩa biển sông dõi bóng mầy đi.
Cổng quân trường giờ đây đã mở.
Nhẹ nhàng trên sóng bạc, 
mầy theo tàu hay đang khuấy nước, 
xoay hải bàn điểm mặt trùng dương.
Lung linh gió viễn khơi, 
mầy vén mây lên đó chọc trời, 
kéo sét-tăng cầm chân nhật lộ.

Nhớ không Hòa:

Biển Nha Trang nước xanh như tóc. 

Thùy dương nghiêng dấu áo ai vờn.
Vườn Bạch Ðằng nắng nhạt như tơ. 
Thao diễn nghỉ cây bàng lá đỏ.
Ngày pri-mát mình chia nhau giọt nước, 
trong bồn cầu, trên nắp hôp si-ra.
Trưa phạt quân vì miếng bánh mì khô, 
cô-ca sữa, pít-tông câu lạc bộ.
Kiêu hùng, đêm nhảy rào vọng bốn, sáng về kéo cát An-Pha.
Ma giáo, chiều lượm rác đường quan, thoải mái một cây lặt cỏ.
Tu trang đúc tượng thành An-Pha Ô-Mê-Ga.
Tà tà ra quan đương kim Hải Quân Thiếu Úy.
Ngày Hai Mươi Lăm mãn khóa, 
Trăm khuôn mặt sáng như đại lễ, 
vung gươm thề đi trẩy Ðại Dương.
Ðệ Tam Dương Cưu ra khơi. 
Tay bắt tay nhau hẹn dưới trời, 
ta sẽ cụng ly trong bão tố.
Trời vũ lộng còn ngoài tầm hải điểu, 
chợt cuộn tròn theo lá vào thu.
Biển thư hùng chưa phỉ chí kình ngư. 
Xếp sóng lại, đoạn gươm phong thủ.
Cùng nghênh kiếm dọn đời di tản, 
dấu khinh bạt quanh vành mũ trắng, 
nhất định về ủi bãi Nha Trang.
Hai máy full rời bỏ chiến trường, 
chẻ sóng ngang thủy lộ ly hương, 
thề trở lại bên chân Thánh Tổ.

Tiếc thay:

Mộng tràn Nam Hải, cõi công danh chưa đạt đến trời mơ.
Chí khuất Trường Sơn, đường tương lai đã cùn theo mệnh số.
Nay mầy theo mấy thằng đi trước, về cõi an nhiên.
Tụi tao còn một độ nhìn theo, chèo qua biển khổ.
Rượu rửa lon nhớ chừa tụi tao đôi chút, 

dù sao dê mình cũng chung chuồng.
Tụi tao đi bờ về không kịp diểm danh, 
che dùm chớ trình quan ký củ.
Ðốt thuốc lá khơi hương tình nghĩa, 
mầy về xơi chút ruột xào lăn.
Ðổ rượu vang thay máu đồng lân, 
thân thương đó sẽ tràn xuống mộ.
Phù dung đã nở, chín suối cũng về sông.
Trực tụi tao lo, mầy hãy yên tâm ngủ.

Phi Văn Nghệ thay mặt Hăm Lăm cẩn tế.
PHDNSWC Tháng Giêng 2000

 

 

Thảo luận cho bài: "Văn Tế Đỗ Thế Hòa"