Vẫn Thấy Mẹ Buồn Trong Áo Quan

Tác giả:

Vẫn Thấy Mẹ Buồn Trong Áo Quan

 Vũ Đình Trường


Mẹ giờ thân đã hòa trong đất

Lòng trẻ còn đau nói mấy vừa

Thương nhớ tưởng chìm sâu đáy biển

Bỗng trào lên ướt một vần thơ

Bao năm dong ruổi chưa về nước

Ðất cũ ngày xa, đất mới gần

Lỡ hẹn với lòng câu bất khuất

Làm con lỗi đạo, thẹn vô ngần

Từ độ con rời xa phố nhỏ

Xa dòng sông lạnh chỗ trăng nằm

Lá thời gian rụng trên tay mẹ

Rồi tuổi già nua đã vụt sang

Từ ấy mẹ con không gặp mặt

Một hôm thư báo mẹ đi rồi

Biển hồn sâu thẳm không về kịp

Úp mặt buồn trôi qua kẽ tay

Thôi thế là thôi, con mất mẹ

Nửa đời còn lại chỉ là không

Biết đâu mai mốt ta còn gặp

Giờ mặn trong hồn giọt lệ tang

Xin mẹ an bình trong giấc ngủ

Tha con bất hiếu, tội vô cùng

Con đi gom hết sầu chôn kín

Vẫn thấy mẹ buồn trong áo quan..

Vũ Ðình Trường 

 

Thảo luận cho bài: "Vẫn Thấy Mẹ Buồn Trong Áo Quan"