Vần Thơ Sầu Rụng

Tác giả:

Vầng trăng từ độ lên ngôi

năm năm bến cũ em ngồi quay tơ
em ngồi quay tơ
quay đều (3)

Để tóc rối vần câu thơ sầu rụng
mái tóc cũng buồn theo thơ
cũng buồn theo thơ
quay đều (3)

Năm năm tiếng lụa se đều
quay đều (3)
trong cây gió lạnh đưa vèo
quay đều (3)

Hằng năm tiếng lụa đưa theo
đêm đêm gió rét đưa vèo trong cây
đưa vèo trong cây
quay đều (3)

Nhẹ tay nhè nhẹ đôi tay
hương thơm lối xóm bay đầy thinh không
bay đầy thinh không
quay đều (3)

Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng
quay đều (3)
thời gian lặng rót một dòng buồn tênh
một dòng buồn tênh
quay đều (3)

Thảo luận cho bài: "Vần Thơ Sầu Rụng"