Vẫn Yêu Cho Đến Ngàn Sau

Tác giả:

“…anh làm sao nghe lời lá đang thì thầm…”

TÀI LIỆU THAM KHẢO
CD Đợi Nắng – Tình Khúc Hùynh Thái Bình
Thực hiện: Nhật Hạ Production (714)265-5553
Phát hành: Thúy Nga (714)894-5811 [email protected]

Thảo luận cho bài: "Vẫn Yêu Cho Đến Ngàn Sau"