Vẫn Yêu Hoài (can’t Get You Out Of My Head)

Tác giả:

I just can’t get you out of my head

Boy your loving is all I think about
I just can’t get you out of my head
Boy it’s more than I dare to think about

Na na na na nana
Na na na na

I just can’t get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can’t get you out of my head
Boy it’s more than I dare to think about
Every night
Every day
Just to be there in your arms
Won’t you stay
Won’t you lay
Stay forever and ever and ever and ever

Na na na na nana
Na na na na

Khi càng muốn xa rời anh càng nhớ thêm
Ngày xa cách đêm càng mong có anh trong mơ
Càng khao khát anh càng chia lìa cách xa
Càng thêm nhớ thêm chờ mong có anh trong tay
Biết là anh như làn khói vương, không hề nhớ không hế tiếc thương
Set me free
Feel the need in me
Set me free
Khói đang tan dần vẫn mong hoài vẫn yêu hoài vẫn mơ hoài

Na na na na nana
Na na na na

I just can’t get you out of my head…

Thảo luận cho bài: "Vẫn Yêu Hoài (can’t Get You Out Of My Head)"