Vang Bóng

Tác giả:

Ở đó có còn không anh?

Tháng Giêng mưa bụi.. tiếng trống chầu Hát Bộ lễ Kỳ Yên
Ở đó có còn không anh?
Đường bên sông phất phơ tà áo mới

Ở đó có còn không anh?
Tháng Giếng mưa bụi.. phấn mưa cài óng ả lụa Duy Xuyên
Còn không anh.. Chim chào mào còn tụ về xóm dưới
Ở đó..ở đó hàng trăm con chia trái chín thơm vàng

Ta đắm đuối ngước nhìn
Đàn chim mỗi sớm đến trường làng
Mẹ đứng bên rào.. người nghiêng nghiêng rê sạch lúa
Lúa bụi rơi đầy trên lối cỏ đi qua
Rơm mới trải giăng giăng vườn quanh nhà

Ở đó có còn không anh?
Tháng Tư gió nồm.. gió thổi mạnh
Bắc chiện (*) lảo đảo say
Ở đó có còn không anh?
Ngàn dâu xanh đã xa mờ bóng dáng

Ở đó có còn không anh?
Nước sông chung dòng
Nước lớn nước ròng
Sông cái tiếp sông con

Còn không anh.. thuyền ai trôi giọng ai hò?
Tuyệt kỹ chuyển âm buồn.. thoáng chốc tưởng sa mưa

Còn không anh… ở đó… còn không anh?
Quê hương bềnh bồng trong lòng ta đó
Anh ơi ~

* bắc chiện = chim chiền chiện – Cisticola
** Mời nghe cô Lệ Thu, Băng nhạc Diễm Ca số 5, Lê Đằng thực hiện – SG 1972

Thảo luận cho bài: "Vang Bóng"