Vắng Chàng

Tác giả:

Vắng Chàng

 Lưu Trọng Lư


Dặn rồi, chàng lại ra đi
Gượng cười gượng nói lúc phân kì,
Buồng không, về nuốt lệ
Âm thầm em nén khúc tương ti. (1)

Bên khóm mai gầy, một sớm thu
Lòng sao thắc mắc mối sầu u,
Vắng chàng, quên cả lời chàng dặn:
Dạ buồn lại thổi tiếng vi vu.

(1) Tương tư.

Lưu Trọng Lư

 

Thảo luận cho bài: "Vắng Chàng"