Vàng của lòng tin

Tác giả:

Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm thơ thẩn đi mò sông Tương

Dĩ vàng buồn thương mang lá cờ đen
Đến làm giặc giữa lòng ta. Ta bắn chết
Đời rực rỡ phù sa, ta kiến thiết
Những phố phường da thịt ửng hồng lên

Xưa ở sông Ngô ta đánh mất vàng
Đánh mất tâm hồn ta. Nhưng hiện tại
Như sông Tương đã trả vàng ta lại
Khắp đôi bờ tư tưởng chói hào quang
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Vàng của lòng tin"