Vắng Em

Tác giả:

Vắng Em

 Nắng Xuân


Vắng em anh cũng bơ phờ

Biển như hiu quanh, xác xơ, tiêu điều

Bờ đê vắng tiếng sáo diều

Đồng xanh vắng tiếng chim kêu gọi mùa

Không còn tiếng sáo nông phu

Cũng không có tiếng hát ru ngọt ngào

Đường thôn không tiếng bán rao

Trường làng hết tiếng ồn ào trẻ thơ

Tiếng trâu gọi nghé bâng quơ

Nghe như não ruột, giọng hò bên sông

Vắng em chợ chẳng còn đông

Hoa như héo rũ, trái không chín vàng

Ve không hát, dế ngưng đàn

Bướm không bay lượn, lá vàng lưa thưa

Người xưa thương nhớ người xưa

Như cây khô ngóng cơn mưa cuối mùa

Bến xưa anh vẫn đợi chờ

Dòng sông cứ chảy lơ thơ lạnh lùng …

 

Thảo luận cho bài: "Vắng Em"