Vàng Thu

Tác giả:

Vàng Thu

 Trần Mộng Tú


Tôi đứng giữa rừng nhìn thu rụng
Chợt rung trong tôi chiếc lá sầu
Vàng thu lá rụng ngang lòng suối
Hai lá có cùng một nỗi đau.

 

Thảo luận cho bài: "Vàng Thu"