Vầng trăng Hàn Mặc Tử (*)

Tác giả:

Vầng trăng soi.. người thơ ơi !
Vầng trăng soi.. người thơ ơi !
Đường trăng Mặc Tử có ai chờ
Ai nói người thơ không vướng nợ
Ai cười cảm xúc trước dung nhan
Đèn chong tỏ rạng ngời tâm sự
rúng động, tim đơn x

Hàn Mặc Tử ơi anh ở đâu
Vầng trăng nào x
x cành sáng x
nhành liễu trăng kề x bể x

Một tiếng đâu gọi thấu Mộng Cầm
Làm sao cho trọn nghĩa tri âm
Lầu ông Hoàng đó không xa lắm
Thấp thoáng bên lầu một bóng trăng

Hàn Mặc Tử ơi nay còn đâu

x nhân nằm thiếp bên trời x
nặng gánh ân tình cũng thế x

Thắp nén nhang lòng dưới áng mây

nương theo trăng dưới một cành mai
x tim linh x
hưởng phận nghìn thu.. nức… nở buồn

Thảo luận cho bài: "Vầng trăng Hàn Mặc Tử (*)"