Vầng Trăng Lẻ Bóng

Tác giả:

Bùi Tá Phạm Vinh


Chỉ còn lại vầng trăng
Đường xưa tròn bóng lá
Tình yêu ngỡ vĩnh hằng
Bông một ngày xa ngái

Em em giờ xa mãi
Tình trong anh vẫn rằm
Biết em giờ kỷ niệm
Đã vây tròn tháng năm

Anh về lại mùa thu
Lá vàng rơi phố cũ
Riêng em xa tuyệt mù
Có bao giờ ngoảnh lại

Trả em ngày tuổi dại
Tóc thơm hương nồng nàn
Đã mùa sang mùa sang
Đốt dần nỗi nhớ mong

Chỉ còn lài dòng sông
Buồn trôi chiều sắc tím
Tình đã mãi xa rồi
Suốt đời tìm em đâu

Chỉ còn lại vầng trăng
Đã thức trong ngóng đợi
Bóng trăng treo lững lờ
Giữa lối về hoang vắng

 

Thảo luận cho bài: "Vầng Trăng Lẻ Bóng"