Vầng trăng lên

Tác giả:

Và như thế
Em đi thon thả
Gập ghềnh trên suối

Rách nát bàn chân
Bên đá
Rừng thiêng muôn thủa âm u

Mê mải Ve ran
Lơ đãng đám mây mùa hạ

Giọng nói em đâu
Môi mím đỏ
Suối buồn không hết

Rừng thiêng quên
Chim Ri ào ạt
Vầng trăng lên.

Thảo luận cho bài: "Vầng trăng lên"