Vang Vang Tình Việt Nam

Tác giả:

Cây có cội, nước có nguồn
Cội nguồn ta trong tiếng nói Việt Nam
Ai phá rừng, ai xẻ núi
Tiếng khóc cười dài trên bốn nghìn năm
Ông cha ta mài miệt vượt sóng gió ngặt nghèo
Trong bao điều tha thiết là tiếng nói mang theo
Ta yêu thương gìn giữ tình Việt Nam thiêng liêng
Tình núi hoa sông gấm trong bóng dáng mẹ hiền
Cây có cội, nước có nguồn
Dù bàn chân ta đi khắp mười phương
Ta vẫn nghe trăm điệu hát
Tiếng quê người hòa chung tiếng mẹ ru

Thảo luận cho bài: "Vang Vang Tình Việt Nam"