Vang Vọng Tiếng Guốc Ban Sơ

Tác giả:

Vang Vọng Tiếng Guốc Ban Sơ

 Dã Qùy


Tiếng guốc bên đời khua nhẹ
Phố chiều ai đó bỗng nghe
Tiềm thức hiện ra lặng lẽ
Ngày xưa, dĩ vãng cuộn về

Nhịp nhàng tiếng guốc tuổi thơ
Tha hương nhớ hoài quê mẹ
Đưa tay níu lấy dại khờ
Lòng chợt rung động đến thế !

Guốc mộc nhịp bước thung dung
Ngàn năm cứ hoài khua mãi
Để cho viễn xứ muôn trùng
Quê hương vẫn còn gần lại !

Thiên hạ mải mê điều lạ
Riêng em thương mãi ngọc ngà
Guốc mộc khua bên phố lạ
Vang vọng suốt quãng đời hoa

Người ơi chớ có lo xa
Guốc mộc vẫn vang góc phố
Dẫu mai trời đất can qua
Guốc mộc khua hoài – thế đó !

Dã Qùy

 

Thảo luận cho bài: "Vang Vọng Tiếng Guốc Ban Sơ"