Vắng

Tác giả:

Vắng

 Yên Nhiên


“Đừng cho tôi biết đá vàng thủy chung”

Nửa mùa dại khờ dấu mặt
Ta buồn hơn nắng mùa đông
Có đêm chong đèn khuya khoắt
Hỏi thầm người nhớ ta không?

Tay lần gom bao kỷ niệm
Chân đi chẳng định phương nào
Lạc về chốn xưa tìm kiếm
Mong còn một phút bên nhau.

Lối nào nghe thơm hương cỏ
Xin cho môi ngập nụ cười
Ai chờ một lời thương ngỏ
Ai như cánh gió cuối trời?

Ta về tìm qua mưa bão
Dư âm một thoáng ngậm ngùi
Giọt rơi rơi hoài thấm áo
Nhớ người biết thuở nào nguôi.

Yên Nhiên

 

Thảo luận cho bài: "Vắng"