Vào Thu

Tác giả:

Vào Thu

 Hương Việt


Vào Thu

Hôm nay trời vào thu
Lối cũ giăng sương mù
Người xưa đâu chẳng thấy
Âm hưởng lời ai ru

Lá vàng đan ngập lối
Mây tím sầu thở than
Anh mang đầy tội lỗi
Một kiếp người đi hoang

Sầu dâng cao giọng hát
Chopin tiếng dương cầm
Bước tròn làm tim nát
Xót xa mối tình câm

Mặt trời chia tay thu
À ơi! buồn tiếng ru
Giọt lệ sầu chinh phụ
Chinh phu ngoài biên khu !!! 

 

Thảo luận cho bài: "Vào Thu"