Vào Xuân

Tác giả:

Vào Xuân

 Hoàng Cầm


Đi vào nẻo xuân
Gặp đường lụa đỏ
Ai chờ em đó
Mà hoa trắng ngần

Đi vào thanh tân
Như về quê ngoại
Lúa hương đồng gần
Đương thì con gái

Hẹn cưới phân vân
Em nhìn mê mải
Chuồn ngô ngủ mãi
Bờ ao cúc tần

Em vào đêm xuân

 

Thảo luận cho bài: "Vào Xuân"