Vạt Mưa Khuya Ðan Mù Lưới Nhớ

Tác giả:

Vạt Mưa Khuya Ðan Mù Lưới Nhớ

 Hà Huyền Chi


Em thương ơi, những ngày thoáng vui
Mình như gió bay trên tầng trời
Lòng thênh thang như hoa, như bướm
Bức tranh Tàu vẽ hạc đẹp đôi

Em thương ơi, những ngày vắng xa
Buồn thê thiết nỗi nàng, nỗi ta
Vạt mưa khuya đan mù lưới nhớ
Sợi long lanh lệ ướt đêm già

Con mắt nhắm, một con mắt mở
Nhìn gần nhau thấy núi thấy sông
Hoa hạnh phúc vì ta hé nở
Thấy nụ đời trên nét mi cong

Cây thương cây và hoa nhớ hoa
Lối rất riêng tình mãi chia xa
Em đi rồi hạc bay lẻ bóng
Nghìn chiều hoang sương núi nhạt nhoà

 

Thảo luận cho bài: "Vạt Mưa Khuya Ðan Mù Lưới Nhớ"