Vạt Nắng Trong Chiều (chưa chép xong)

Tác giả:

Thương vay vương áo em, vương tóc em hôm nao

Chiều vàng cho ta vàng hoa
Thêm nồng cho tình say ngây ngất dâng ngọn cây
Xôn xao như rừng cây, như còn đây, nắng mơn bên lưng trời
Cho gió lên reo cười
Chim hót bên lưng đồi,
giờ còn, giờ còn không em?

Em đi theo tháng năm trên lối quen,
Em đi ngoài hiên như tơ vờn em
Ta về nghe lời ru, ru giấc mơ tàn phai
Em qua… ôi làn mây, ôi bọt say vỡ tan trong 1 ngày
Con nước dâng vơi đầy
Ta hát ___ đêm trời
Giờ tìm đâu, giờ tìm đâu em…

Cơn gió rung tơ trời
Mà ta chừng như không rời
Vì đời cho cuộc phong ba
Cành lá chia xa

Ai khóc thương cho tình
__ trong vạt nắng trong chiều
Đợi chờ tan cuộc trăm năm
Bọt sóng vô tâm

Ai đem mây trắng bay, mây trắng bay, bay theo sườn non,
bay theo dòng sông, bay về biển lớn…
Mây vẫn bay, còn bay…

Em ơi trong chiều nay,
ta còn đây bước ngang qua sông đời
Ngồi trông xa vờii
Mà hát khúc yêu người
Làm sao òng này nguôi em ơi…

Thảo luận cho bài: "Vạt Nắng Trong Chiều (chưa chép xong)"