Vậy Mà Em Nói Em Thương

Tác giả:

Vậy Mà Em Nói Em Thương

 Hà Huyền Chi


Chờ hoài chẳng thấy em đâu
Mái hiên sầu rụng hạt sầu long lanh
Cớ chi em bỏ bê anh
Trái tim chín héo trên cành mưa sương

Vậy mà em nói em thương
Khép chi cánh cửa thiên đường ngất ngây

 

Thảo luận cho bài: "Vậy Mà Em Nói Em Thương"