Về

Tác giả:

Về ngang qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu

Có đôi chùm hoa lạ chậm tím vì mong nhau.

Về ngang qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo.

ĐK:

Về ngang qua sông cũ đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ giờ tách bến nao xao.

Về ngang qua phố cũ nhạc lòng theo gió mưa
Ngỡ khi mình đứng đợi chung đầu dưới hiên xưa.

Về ngang qua trường cũ bông rừng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa đến bao giờ thôi chua..???

Thảo luận cho bài: "Về"