Về

Tác giả:


Huh…
Một đôi mắt đen sâu đầy xót thương
Là đôi mắt em ngày về
Về như chiêm bao có yêu thêm và vấn vương?
Tình yêu giữ nguyên sầu trăm bề

Mắt người hay vết thương sâu vì yêu đấy?
Về mà quên môi hôn dù nắng đang đầy
Đường trưa thật vắng
Ai đưa đón ai một lần

Về trong lúc không vui là biết nhau
Tình không giữ nguyên tình đầu
Ngại ngần không em lúc trong tay là thói quen?
Kìa tim đã không còn run mềm!

Mắt người hay vết thương sâu vì yêu đấy?
Về mà quên môi hôn dù nắng đang đầy
Đường trưa thật vắng
Ai đưa đón ai một lần
Mắt người hay vết thương sâu vì yêu đấy?
Về mà quên môi hôn dù nắng đang đầy
Đường trưa thật vắng
Ai đưa đón ai một lần
Đường trưa thật vắng
Ai đưa đón ai một lần
Huh…

 

Thảo luận cho bài: "Về"