Về Chưa

Tác giả:

Về Chưa

 Bạch Hạc


Anh về tự ngàn trùng xa
Đem bao mộng ước mượt mà tóc em
Mỗi ngày nỗi nhớ một thêm
Bước đi xin nhẹ cho mềm áo xưa

Về chưa? Anh đã về chưa?
Hay là chỉ gió, chỉ mưa qua đời
Để bờ tóc rối tơi bời
Để mùa nắng cũ cũng thôi không về

 

Thảo luận cho bài: "Về Chưa"