Về Cuối Mùa Đông

Tác giả:

Anh sẽ về, về phía cuối mùa đông

Tìm cơn gió rơi vào chiều vắng khi chiếc khăn tay ai còn giữ lại, để về đêm ôm ấp mối tình thơm
Em hãy về
Về đốt lá mùa đông, nhìn làn khói tìm hình bóng cũ
Nước mắt ai rơi xóa mờ kỷ niệm ngồi bên thềm ôm gió nhớ tình buồn
Về đâu em khi vòng tay đã xa, đã xa
Về đau em khi dòng sông thôi mùa nước lớn

Tìm cho nhau chút gió mùa đông thổi lạnh
Tìm cho nhau chút lửa ấm tình yêu

Về đây em, anh từng đêm nhớ em, nhớ em
Về đây em đem tình yêu qua mùa giông bão
Ngồi bên nhau hát khúc tình ca đã muộn
Nhìn sao rơi trên lối ta về
Anh sẽ về phía cuối mùa đông, anh sẽ tìm, tìm phía cuối mùa đông

Anh Khôi giới thiệu

Thảo luận cho bài: "Về Cuối Mùa Đông"