Về Đâu

Tác giả:

Từng đoàn người lững thững bước đi trong khói mờ 
Từng đàn chim mõi cánh biết bay về nơi đâu? 
Bầu trời đen u tối, khói đen đầy tim ta 
Kìa từng bầy thú dữ thét vang trong đêm dài 
Em về đâu hôm qua ? Ta về đâu hôm nay? 
Nhân loại rồi sẽ về đâu? 

Chorus : 
Biển đã cháy ! Rừng đã cạn ! Nhân loại rồi sẽ về đâu ?

Thảo luận cho bài: "Về Đâu"