Về Đây

Tác giả:

Về đây tôi lại gặp tôi
Lang thang lối cũ trước đồi sau nương 
Về đây ngô đồng lả ngọn thuần lương
Ngô đồng lả ngọn thuần lương.
Trời cao không đỉnh mến thương không bờ 
Về đây, ta về, về lại gặp ta
Cố tri khóm hạnh bây giờ
Vẫn mầu thiên cổ khoác chờ kiếp xưa
Nắng toả vừa, hiu hiu tùng cũ bóng chưa phai niềm
Đường thuôn thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung
Bờ nghiêng nắng dọc đường thuôn 
Thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung
Về đây, ta về trời mở vòng cung. 
Ta về đường rộn bàn chân
Gần xa trời mở cánh cung thâu vào
Về đây, ta về lòng rộn ràng sao
Chân phương lòng thấy nao nao
Muôn thương ngàn mến lên cao.

Thảo luận cho bài: "Về Đây"