Về Đây Anh

Tác giả:

Tha thiết

4/4

Người ơi ! Nước Nam của người Việt Nam
Vì đâu oán tranh để lòng nát tan
Ðây Bến Hải là nơi ngăn cách đôi tình
Ðứng lên tìm chốn yên vui thanh bình

Người ơi ! sống chi cuộc đời thương đau
Về đây áo cơm đùm bọc lấy nhau
Ðây nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ
Cớ sao người vẫn đang tâm thờ ơ

Người về đây sống vui đời thắm tươi
Miền tự do đắp xây cho muôn đời
Nhịp cầu mến thương gieo vương ngàn nơi
Xuân thanh bình rộn ràng muôn lòng trai

Người ơi ước mong ngày tàn chinh chiến
Ðể toàn dân sống trong cuộc đời ấm êm
Ta nhắn gửi về nơi quê cũ xa vời
Hỡi ai lạc bước mau quay về đây

Tài liệu tham khảo:
Tập Nhạc Tuyển 1: “Tình Yêu và Quê Hương”
Văn Phụng – Ðan Thọ – Nhật Bằng – Nguyễn Túc
Ấn hành tháng Giêng 1996 tại Arlington, VA. USA

*Mời nghe cô Hoàng Oanh trong DVD Hoa Bướm Ngày Xưa, Thúy Nga thực hiện 05.2004.

Thảo luận cho bài: "Về Đây Anh"