Về Đi Anh

Tác giả:

Thôi anh hãy về đi xin trả lại anh những gì đầu môi anh trao
xui hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩ vợ chồng
mà nay đâu ngờ biệt ly anh chớ buồn làm chi
thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly
xui khi mới gặp anh yêu anh yêu thật đậm đà
nào hay duyên tình dở dang trách anh sao quá phủ phàng

Anh ơi anh ơi thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ
còn gì đâu ước mơ, ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười
câu thuỷ chung lứa đôi, thề không đổi ngôi

Thôi anh nhắc làm chi, anh hãy về đi, hết rồi còn chi đâu anh
nay mỗi đứa một nơi, anh đang vui cạnh một người
còn tôi đêm dài lẻ loi, viết lên câu hát thiệt thòi

Thảo luận cho bài: "Về Đi Anh"