Vể Giữa Đêm Trăng

Tác giả:

Vể Giữa Đêm Trăng

 Vũ Đình Trường


Dặm khuya

ngất tạnh mù khơi

Thấy trăng

mà thẹn những lời non sông

(Nguyễn Du)

Xe về

lăn giữa đường trăng

Phố khuya

cởi áo nhọc nhằn,

ngủ yên

Đêm

lay động

gió

ưu phiền

Trăng bàng bạc đất,

mây nghiêng nghiêng trời

Xe về

leo dốc mòn hơi

Động cơ khua nghẹn

những lời ăn năn

Mải mê

nước thẳm

non ngàn

Nào hay

hoa vỡ trăng tan

cuối đường

Xe về,

đêm đã mù sương

Còn đi,

cho hết đoạn trường,

nguời ơi…

Vũ Đình Trường

 

Thảo luận cho bài: "Vể Giữa Đêm Trăng"