Về hay ở

Tác giả:

Về hay ở

 Nguyễn Khuyến


Văng vẳng tai nghe tiếng chích chòe;
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê ?
Quyên đã gọi hè quang quác quác,
Gà từng gáy sáng tẻ tè te.
Lại còn giục giã về hay ở ?
Đôi gót phong trần vẩn khỏe khoe.

 

Thảo luận cho bài: "Về hay ở"