Về Nơi Cuối Trời

Tác giả:

(tặng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

Đêm ta về, ta nằm nghe đời quạnh hiu
Ở chốn nhân gian có người đi về
… Về nơi cuối trời
Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm
Từ bỏ cuộc chơi
Ta về nơi đây
Anh về một cõi mù khơi cuối chiều
Đi đâu mà vội
Đi đâu nắng vàng đã tắt
Đi đâu sao vội
Ra đi cuối trời

Thảo luận cho bài: "Về Nơi Cuối Trời"