Về Nơi Đâu

Tác giả:

Về nơi đâu, chân trời xa mơ hồ,
bàn chân vẫn đi về mà em đâu biết con đường,
rồi đưa en đến phương nào, về nơi đâu…
Nào ai hay tâm hồn ta mong chờ,
đời đã khép môi cười đằng sau quá khứ xa vời,
mà em thao thức hy vọng, nào ai hay
Chúng ta vẫn mãi mê theo đời mộng
Những chiếc lá xanh buôn mình cho gió dập vùi
Em yêu anh thiết tha vô cùng mà vẫn lìa nhau
Có thấy bóng tối đang che nghiêng vầng trán em đang mơ.
Về nơi đâu, chân trời xa mơ hồ,
bàn chân vẫn đi về mà em đâu biết con đường,
rồi đưa em đến phương nào, về nơi đâu…….
Chúng ta đã từng xây bao mộng đẹp.
Sóng đã lấp đi lâu đài trên cát một thời
Sau bao nhiêu khát khao mong chờ, là bóng chiều qua.
Hãy mãi mãi luyến thương nhau cho dù tháng năm phôi pha..
Về nơi đâu, chân trời xa mơ hồ,
bàn chân vẫn đi về mà em đâu biết con đường,
rồi đưa en đến phương nào, về nơi đâu…
Nào ai hay tâm hồn ta mong chờ,
đời đã khép môi cười đằng sau quá khứ xa vời
Mà em thao thức hy vọng, nào ai hay…….

Thảo luận cho bài: "Về Nơi Đâu"